Goedkeuring Medisch Ethische Toetsingscommissie

Gepubliceerd op 7 september 2022 om 12:01

Goed nieuws! Op 6 september jl. is de OMAMA studie goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Deze commissie beoordeelt of de rechten, veiligheid en het welzijn van de proefpersonen die meedoen aan dit onderzoek gewaarborgd zijn.
Zonder goedkeuring van deze commissie mag een studie niet van start gaan. 

De ziekenhuizen zijn nu druk bezig met de voorbereidingen voor de start van de studie.
We verwachten dat de eerste ziekenhuizen in de loop van september 2022 zullen beginnen.