In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

  • Leeftijd ≥18 jaar
  • Er is sprake van gevorderde maligniteit
  • Start met slow-release of transdermale opioïden
  • Patiënt is in staat om een Nederlandse vragenlijst in te vullen

Exclusiecriteria

  • Contra-indicatie voor gebruik van laxantia (bijv. episode van diarree bij aanvang studie of allergie)
  • Onderhoudsbehandeling met laxantia in de afgelopen 14 dagen
  • Ernstige nierinsufficiëntie (serum kreatinine >180umol/l)
  • Verwachte levensduur <1 maand