Over de OMAMA studie

Inleiding

Veel patiënten met kanker starten met pijnmedicatie zoals morfine tegen de pijn.
Daardoor krijgen patiënten last van een moeilijke stoelgang of verstopping (obstipatie).
Dit is een bekende bijwerking.
Het kan leiden tot buikpijn, misselijkheid of zelfs ziekenhuisopnames. En het kan de kwaliteit van leven enorm verminderen. 
Om dit te voorkomen doen wij onderzoek naar dit probleem.

We doen onderzoek naar twee laxeermiddelen: macrogol/elektrolyten en magnesiumhydroxide. 
We willen onderzoeken of deze twee middelen verstopping kunnen voorkomen.
Ook vergelijken we de bijwerkingen en kijken we naar de tevredenheid van de patiënt over het laxeermiddel.
We doen dit onderzoek bij patiënten met kanker die vanwege de pijn sterke pijnstillers gaan gebruiken. 

De resultaten van deze studie dragen bij aan de herziening van richtlijnen.
En bij positieve resultaten hopen we dat magnesiumhydroxide vergoed zal worden vanuit de basisverzekering. 

Hoe ziet het onderzoek er uit?

 • Patiënten met kanker kunnen meedoen op het moment dat ze starten met sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfine) tegen de pijn.
 • We loten welk middel u gaat gebruiken.
 • In totaal duurt het onderzoek 14 dagen.
 • In het begin stellen we u een aantal vragen over de stoelgang, uw pijn en de kwaliteit van leven. 
 • Na 2 weken herhalen we deze vragen telefonisch.
  Wij vragen u dan ook over de bijwerkingen, de tevredenheid over het laxeermiddel en uw zorggebruik.
  De vragen bij het zorggebruik gaan bijvoorbeeld over hoe vaak u bij de huisarts of in het ziekenhuis bent geweest.
 • Daarna vergelijken we de antwoorden van de eerste vragenlijst met de tweede vragenlijst. We kijken dan of er verschil is in de bijwerkingen tussen de 2 laxeermiddelen en in tevredenheid.
 • Ook vragen we u om elke dag in een medicatiedagboekje het volgende bij te houden:
  • Hoeveel tabletten of zakjes van het laxeermiddel heeft u ingenomen?
  • Hoeveel tabletten heeft u van de extra pijnmedicatie ingenomen? 

Wat is er anders dan bij gewone behandeling?

Er is bij dit onderzoek niet zoveel anders dan bij gewone zorg.
Ook dan wordt een laxeermiddel voorgeschreven.

Het belangrijkste verschil met gewone zorg is het volgende:                                         

 • Loting bepaalt welk laxeermiddel u krijgt voorgeschreven;
 • Wij stellen u twee keer een aantal vragen over uw ontlasting;
 • Wij vragen u  om twee keer een vragenlijst in te vullen;
 • Voor dit onderzoek moeten uw nieren goed werken.
  Het kan zijn dat dit onderzocht moet worden door middel van bloedonderzoek. 
 • Op een formulier houdt u dagelijks bij hoeveel medicatie u heeft ingenomen.
  U stuurt dit formulier op aan het einde van het onderzoek.
  U krijgt daarvoor een envelop met antwoordnummer.

 

Bij het opzetten van de studie hebben we kritisch gekeken naar de de informatievoorziening en belasting voor de patiënt.
Hiervoor hebben wij twee patiënten vanuit Longkanker Nederland betrokken. 
Ook hebben wij twee taalambassadeurs van stichting ABC de website getest.
Zij hebben goed gekeken naar de inhoud van deze website.