Deelnemende ziekenhuizen en hoofdonderzoekers

Prof.dr. M.A.H. Steegers en
prof.dr. C. van Zuylen 

Dr. P. de Vos en dr. A. de Graeff

Drs. A. Beeker

Dr. E. Kuip

Dr. M. Slingeland

Prof.dr. A. Reyners

Dr. M. van der Vorst

Dr. T. Smilde

Prof.dr. K. van der Rijt

Dr. D. Sommeijer

Dr. A. van der Velden

Drs. M. Cloos-van Balen

Drs. A. Jochems